Lleoliad

Mae Grŵp Cerddwyr Aberystwyth yn gweithredu yn hanner gogleddol Ceredigion yng Nghanolbarth Cymru. Mae e’n rhan o’r gyfundrefn genedlaethol y Cerddwyr sy’n cynrychioli buddiannau cerddwyr drwy Brydain Fawr.
Dyma beth yw gweithgareddau a diddordebau grŵp Aberystwyth:

Rhaglen teithiau

Bydd y Grŵp yn arwain rhaglen o deithiau yn yr ardal. Gellir dod o hyd i raglen gyflawn y teithiau am yr hanner blwyddyn gyfredol yn Rhaglen, neu fel arall ar y dudalen berthnasol yng ngwefan y Cerddwyr yn Genedlaethol. Mae croeso i rai nad sy’n aelodau (gan gynnwys ymwelwyr â’r ardal) i ymuno ag hyd at dair taith cyn bod disgwyl iddynt ymuno â’r Cerddwyr. Nodwch y rhybuddion a’r cynghorion sydd ynghlwm wrth y rhaglen. Gellir dod o hyd i fanylion y teithiau yn Cambrian News (y papur newydd lleol wythnosol) ynghyd a gwybodaeth am y teithiau a drefnwyd gan grŵpiau eraill yn yr ardal.
Sylwer hefyd na chaniateir cŵn ar y teithiau gyda Grŵp Aberystwyth.

Cerdded yn ardal Aberystwyth

Cynigir syniadau a chyngor i unrhywun sy’n paratoi gwyliau cerdded yn yr ardal-gan gynnwys gwybodaeth am
• Lwybr Arfordir 60 milltir Ceredigion(o Aberteifi i Ynyslas) a gafodd ei agor gan y Gweinidog Cynulliad, Jane Davidson, yng Ngorffennaf 2008
• Llwybr Arfordir 870 milltir Cymru Gyfan (o Cas-gwent i Gaer) a agorwyd ym mis Mai 2012

Cwynion

Cyngor ar sut i gwyno am gyflwr y llwybrau yn ardal Aberystwyth

Mintai Creu Llwybrau

Enillodd Mintai Creu Llwybrau’r Grŵp wobr gan Gymdeithas y Cerddwyr Prydain Fawr ‘am eu gwaith rhagorol ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus’. Pam na wnewch chi ymuno â’r tîm buddugol?

Ymuno a’r Cerddwyr

Medrwch ymuno â mudiad cenedlaethol y Cerddwyr fan yma. Nodwch ABERYSTWYTH fel eich grŵp dewisol.

Cysylltu

Gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau ynglyn a gweithgareddau’r Cerddwyr yng Ngogledd Ceredigion at Swyddog Llwybrau Grŵp Aberystwyth.

Hawlfraint

Cedwir yr hawl ar ffotograffau’r safle hon gan y ffotograffwyr. Dylid cyfeirio ymholiadau ynglyn a defnyddio ffotograffau yn y tudalen Cysylltiadau.
Rhannwch hyn:

Comments are closed.