Monthly Archives: March 2015

Temporary Closure of Footpath in Llanbadarn Fawr

Gwelwch ynghlwm map a hysbyseb ynglŷn a Gorchymyn Rheoli Traffig (h.y. cau llwybr dros dro) ar Lwybr Troed 12/5 Llanbadarn Fawr. Mae’r Gorchymyn hwn wedi bod yn ei le am 6 mis pellach ond nid yw wedi ei orfodi a … Continue reading

0 Comments Add Your Comments